Ota yhteyttä: 040 176 6554

Rakennesuunnittelu Vantaalla

Rakennesuunnittelu voi tarkoittaa montaa eri asiaa ja se voi sisältää monia eri osa-alueita. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan sitä rakennussuunnittelun osaa, johon sisältyy kiinteistön rakennetekniikan suunnittelu.

Meiltä saat laadukkaat rakennesuunnitelmat vuosien tuomalla varmuudella monipuolisesti erilaisiin kohteisiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää rakennessuunnittelusta!

Näin rakennesuunnittelu etenee

Uudishankkeissa rakennesuunnittelu aloitetaan yleensä heti arkkitehdin palkkaamisen jälkeen. Rakennesuunnitelma antaa hyvän pohjan arkkitehdin suunnittelutyölle myös korjausrakentamisessa – arkkitehti tarvitsee tiedot rakenteiden paksuuksista sekä kantavista seinistä ja pilareista.

Rakennessuunnitteluun voi sisältyä perustussuunnitelmia, runkosuunnittelua ja muiden rakenneratkaisujen kehittämistä sekä rakenteiden mitoitusta. Se voi sisältää myös rakennuksen toteutettavuudesta ja muusta rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtimista. Rakennesuunnitelman pohjaksi selvitetään usein erillisenä toimeksiantona myös perustamisolosuhteet.

Rakennesuunnittelu voi sisältää:

  • elementtisuunnittelua
  • perustussuunnittelua
  • runkosuunnittelua
  • kantavuusselvityksiä
  • kantavuuslaskelmia
  • märkätilojen yksityiskohtien rakennesuunnitelman

Rakennesuunnitteluun kuuluu siis lujuuslaskelmia, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys. Lisäksi niihin kuuluvat piirustukset, joissa esitetään rakenteiden mitat. Rakennesuunnitelma erittelee usein myös rakenteiden lämpö-, kosteus- ja vesieristykset.

Kun rakennuslupa on saatu ja suunnittelu tehty, hyväksytämme rakennesuunnitelman aina erikseen vielä rakennusvalvonnassa. Tämä lupamenettely on pakollinen vaihe kaikessa rakennesuunnittelussa.

Suunnittelu myös vanhoihin kohteisiin

Vanhoista kohteista ullakko- ja hissihankkeet ovat tyypillisimpiä projekteja, joissa olemme olleet mukana. Lisäksi teemme paljon rakennesuunnittelua parvekkeita varten.

Kun vanhoihin taloyhtiöihin tehdään uusia hissejä tai ullakkotilat halutaan muuttaa asuinhuoneistoiksi, hyvin tehty suunnittelu on edellytys sille, että rakennusalan ammattilainen pystyy tekemään oman työnsä asianmukaisesti. Esimerkiksi ullakkohankkeissa myös arkkitehti tarvitsee rakennesuunnitelmaa.

Hissiratkaisut kokemuksella

Suunnittelemme paljon hissiratkaisuja myös vanhoihin hissittömiin taloihin. Hissimekanismeja on monia erilaisia. Rakennesuunnittelu on tärkeää, jotta tiedetään miten hissi kannattaa rakennukseen rakentaa. Se määrittelee, rakennetaanko hissi porrashuoneen sisään vai rakennuksen ulkopuolelle. Samalla rakennesuunnitelmassa määritellään tarvittavat lepotasojen vahvistukset ja porrassyöksyt.

Usein suunnittelutyöhön sisältyy myös runkosuunnittelua, kantavuusselvityksiä ja -laskelmia. Siihen voi liittyä rakennusfysikaalisia ja käyttöikään liittyviä selvityksiä ja joissain tapauksissa myös määrälaskentapalveluita. Kun rakennesuunnittelu on tehty hyvin, virheen mahdollisuudet projektin aikana minimoituvat ja kaikkien muidenkin hankkeessa mukana olevien tahojen työskentely on helpompaa.

Ota yhteyttä monipuoliseen erikoisosaajaan

TeeManin rakennesuunnitteluun erikoistuneet moniosaajat hoitavat
mieluusti myös pienempiä hankkeita. Tiiviissä työyhteisössämme on
vuosien kokemus haastavista hankkeista. Ihmisläheinen ja joustava palvelumallimme taipuu monenlaisten hankkeiden
vaatimuksiin, olipa kyse sitten vanhasta tai uudesta kohteesta,
ullakko-, parveke- tai hissiprojektista.

Meillä on vuosien kokemus ja osaaminen rakennesuunnittelusta projektisi tueksi. Kahta samanlaista kohdetta tulee harvoin vastaan, olemme jo nähneet vaikka mitä. Meiltä myös korjaussuunnittelu. Ota yhteyttä!

Kun haluat hankkeeseesi erikoisosaajan, ota yhteyttä TeeManin ammattilaisiin!
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi